Email:
Şifre:
• Şifremi Unuttum
• Üyelik Başvurusu
Facebook ile Giriş Yap

Perakendeci ödemelerine alt sınır geldi

Haber Arşivime Ekle

Ticaret Bakanlığı, tedarikçilere ödemeleri kapsam dışı bırakırken, diğer işletmeler için yüzde 80 alt sınır getirdi. Üreticiye iade oranı da yüzde 5 ile sınırlandı

Azami fiyatları meslek kuruluşlarınca tarife ile belirlenen hızlı tüketim malları için üretici ve tedarikçilere yapılacak ödemelerde bir süre önce yüzde 85 alt sınırı getiren Ticaret Bakanlığı, tedarikçilere ödemeleri kapsam dışı bırakırken, diğer işletmeler için de yüzde 80 en az ödeme sınırı getirdi. Üreticiye iade oranı da yüzde 5 ile sınırlandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugün (7 Kasım) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelik ile Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/C maddesi başlığı ile birlikte şöyle değiştirildi:

“Üreticiye yapılacak ödemeler
MADDE 12/C – (1) 5362 sayılı Kanunun 62 nci maddesi ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12 nci maddesi çerçevesinde azami fiyatları tarifeyle belirlenen hızlı tüketim mallarının temini karşılığında üreticiye birim miktar başına yapılacak ödeme; tedarikçiler ile büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler için tarifedeki azami fiyatın yüzde seksen beşinden, bunların dışındaki perakende işletmeler için ise yüzde sekseninden az olamaz.

(2) Büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan birinci fıkra kapsamındaki malların en fazla yüzde beşi satılamadığı gerekçesiyle iade edilebilir.”

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.

Ticaret Bakanlığının 28 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğinde getirilen 12/C maddesi, şöyle düzenlenmişti:

“Perakende işletmelerce üretici ve tedarikçiye yapılacak ödemeler
MADDE 12/C – (1) Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce, 5362 sayılı Kanunun 62’nci maddesi ile 18.5.2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12’nci maddesi çerçevesinde azami fiyatları tarifeyle belirlenen malların temini karşılığında üretici ve tedarikçiye birim miktar başına yapılacak ödeme, tarifedeki azami fiyatın yüzde seksen beşinden az olamaz.”

07 Kasım 2018 Çarşamba
Haberle İlgili Fotoğraflar
Büyütmek için tıklayınız.
Diğer Haberler